Účtovný výkaz

Xboard.sk s.r.o. (IČO: 35787678) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2020278238_IR_2009_600_2010_568469.TIF